Monthly Archives: maj 2016

Nöjda kunder visar installationer av sina flygande fågelskrämmor

Flygande fågelskrämmor monterade på Åkessons bilcenter i Leksand
Här sitter en Fågelskrämma Drake Blackbird samt en Fågelskrämma Drake Höken uppe på taket på Åkessons bilcenter i Leksand.  
Flygande fågelskrämma drake uppsatt på taket på Konditori Siljan i Leksand
Vid Siljans konditori i Leksand sitter en Fågelskrämma Drake Blackbird monterad ovanför uteserveringen för att skrämma objudna fåglar från att äta upp kvarglömda rester. Fågelskrämma drake monterad på brygga vid Tilbble bystuga i Leksand
Tibble bystuga har låtit monterat en Fågelskrämma Drake Blackbird ångbåtsbryggan vid dalälven i Tibble, Leksand. Fågelskrämma monterad på brygga vid Leksands strand.  
En Fågelskrämma Drake Höken är monterad vid Siljans strand i Leksand.   Fågelskrämma i Gävle monterad på en flytbrygga Fågelskrämma Drake Höken monterad vid en brygga i Furuvik i Gävle.   Fågelskrämma på tak på Leksands Gymnasium
Leksands gymnasium har monterat 3 st fågelskrämmor.
  Flygande fågelskrämma på silo vid bondgård för att skrämma fåglar
Här är en Fågelskrämma Drake Blackbird monterad längst upp på en silo för att främst skrämma kajor och fiskmåsar.
  Flygande fågelskrämma på spö monterad på skorsten på hustak
Fågelskrämma Drake Blackbird
 monterad på hustak i Leksand.