Tag Archives: Drake

Nöjda kunder visar installationer av sina flygande fågelskrämmor

Flygande fågelskrämmor monterade på Åkessons bilcenter i Leksand
Här sitter en Fågelskrämma Drake Blackbird samt en Fågelskrämma Drake Höken uppe på taket på Åkessons bilcenter i Leksand.  
Flygande fågelskrämma drake uppsatt på taket på Konditori Siljan i Leksand
Vid Siljans konditori i Leksand sitter en Fågelskrämma Drake Blackbird monterad ovanför uteserveringen för att skrämma objudna fåglar från att äta upp kvarglömda rester. Fågelskrämma drake monterad på brygga vid Tilbble bystuga i Leksand
Tibble bystuga har låtit monterat en Fågelskrämma Drake Blackbird ångbåtsbryggan vid dalälven i Tibble, Leksand. Fågelskrämma monterad på brygga vid Leksands strand.  
En Fågelskrämma Drake Höken är monterad vid Siljans strand i Leksand.   Fågelskrämma i Gävle monterad på en flytbrygga Fågelskrämma Drake Höken monterad vid en brygga i Furuvik i Gävle.   Fågelskrämma på tak på Leksands Gymnasium
Leksands gymnasium har monterat 3 st fågelskrämmor.
  Flygande fågelskrämma på silo vid bondgård för att skrämma fåglar
Här är en Fågelskrämma Drake Blackbird monterad längst upp på en silo för att främst skrämma kajor och fiskmåsar.
  Flygande fågelskrämma på spö monterad på skorsten på hustak
Fågelskrämma Drake Blackbird
 monterad på hustak i Leksand.

Montering av flygande fågelskrämma på industritak vid UNE-produkter i Leksand

Flygande fågelskrämma drake monterad på industritak i Leksand
Montering av flygande fågelskrämma drake blackbird på UNE-produkters industritak i Leksand.
Här monteras några Fågelskrämma Drake Blackbird på UNE-produkters industritak vid Norsbo i Leksand. På taket bygger fiskmåsar varje år bo. Problemet med fågelskit och skränande måsar har pågått i många år, men när UNE-produkter fick höra talas om birdcontrol.se och lösningen med flygande fågelskrämmor så var beslutet att köpa in dessa väldigt enkelt. Fågelskrämmorna monteras på varsitt långt teleskopiskt spö. Längst upp i toppen av spöet fästes sedan en 4 m lina.


Vid monteringen var det en svag vind som fick draken att genast flyga upp och börja skrämma fåglar.
 
Fågelskrämma Drake Blackbird användes vid installation vid UNE-produkter.
 
Vid montering kan man sätta det teleskopiska spöt med en liten lutning. Detta för att förhindra att fågelskrämman trasslas in sig i spöt när det inte blåser. Om spöt ska stå rakt upp eller lutas får man testa sig fram till vad som fungerar bäst på platsen.
Taket vittnar om att fåglar har varit på besök tidigare, efter att Fågelskrämma Drake Blackbird är monterad så är detta ett minne blott.